P.U.H. "MARAD" sp.j 

                                                                   od projektowania

                                                         do realizacji

 

 

 

 

 
   

O firmieOfertaGaleriaKontakt

 

 Referencje

 

 

WYKAZ  WAŻNIEJSZYCH  ROBÓT  WYKONANYCH PRZEZ P.U.H. MARAD sp.j.

                                  

lp.

Okres realizacji

Zrealizowane roboty

 

1

1999

 Libiąż -budowa linii  kablowych nn, oświetlenia ulicznego, montaż dodatkowych pól w rozdzielnicy nn st. tr. Flagówka.

2

1999

Sosnowiec Dańdówka -budowa stacji transformatorowej 20/0,4 kV , linii kablowych ŚN - 0,35km, linii kablowych nn- 0,6 km, linii napowietrznych nn izolowanych , dobudowa pól w rozdzielnicy nn istniejącej st. transf .

3

Wrzesień,

Październik

Listopad 1999

Instalacje elektryczne wnętrzowe części mieszkalnej Centrum Biznesu w Sosnowcu ul.Teatralna,Sienkiewicza,Wspólna :

- linie wlz do zasilania rozdzielnic pietrowych

- montaz korytek , linii wlz, dla zasilania rozdzielnic licznikowych

   piętrowych

- kable wlz dla 128 mieszkań

- instalacje elektryczne części adm. oświetlenie podstawowe,

 awaryjne, gniazda siłowe ,zasilanie dźwigów osobowych

4

2000

Montaż instalacji elektrycznych wnętrzowych stacji bazowych telefonii komórkowej GSM; oświetleniowa, gniazd wtykowych , uziemiająca i zasilania na obiektach w Przeworsku i Dukli

5

2000

Remont oświetlenia  pod wiaduktem przy ul. 1 – Maja  nad ul. Murckowską – w Katowicach.

 montaż 32szt. opraw oświetleniowych i 63szt opraw wandalo odpornych typu WPRB,  szafy oświetlenia, ułożenie 105m kabla YAKY 5 x 35mm2  oraz 540 m Przewodu AsXS 5 x 25 mm2

 

6

2000

Wykonanie zasilania  placu budowy D.H. „GEANT” w Sosnowcu :

Budowa linii napowietrznej kablowej 20 kV w systemie PAS dla zasilania stacji      transformatorowej     montaż stacji transformatorowej MRwb 20-630 , budowa linii kablowej XUHAKXS   1 x 240 mm2,  20 kV – ok. 2,5 km .

7

2000

Modernizacja oświetlenia ulicznego  Katowice ul. Grabowa

- montaż słupów wirowanych -20 szt, opraw SGS 150 W – 22 szt, napowietrznej linii    kablowej NLK przewodem AsXSn 5 x 35mm2 – dł. `1410 mb., 5 złączy kablowych..

8

2001

Będzin – osiedle Zamkowe

– budowa linii kablowej 20 kV kablem XRUHAKXS 1 x 120 mm2 – 1550mb,  relacji st. T23 – st. T24-  

9

2001

Roboty elektryczne w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska

10

2001

Wykonanie zasilania w energię elektryczną osiedla domków jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej , ul. Starościńska

– budowa stacji transformatorowych MRwb 20/0,4kV , linii kablowych 20kV/0,4kV- 3 linie kablowe śn – XRUHKAXS 1 x 240 mm2 – łączna dł- 1950m, linie kablowe YAKY 4 x 240mm2 dł. 1800m, 21 szt. złączy kablowych, montaż 25 słupów oświetleniowych – OŻ 9 i 25  szt.  opraw oświetleniowych.

 Zasilanie przepompowni osiedlowej : kabel YAKY 4x35 mm2, montaż oświetlenia terenu przepompowni , złącza zasilającego i kabli do zasilania pomp     :

11

2001

Katowice ul. Ossowskiego – wykonanie oświetlenia ulicy

– montaż –złącza kablowego Z-4a-1szt, słupów oświetleniowych - 7 szt, słupa wirowanego z żerdzi   ŻN 10 - 11szt., studzienek kablowych – 6 szt. , kabla YAKY 4 x 16 mm2 – 115 m ,       przewodu NLKAsXSn 4 x 35mm2 – 460m , opraw SGS 102/150 – 34 kpl.

12

2002

Zasilanie KSSE Dandówka – ERGOM Poland Sosnowiec -

Wypos. pola śr. nap. w GPZ Pekin , montaż wyłącznika  HVX Alsthom układu szyn ,pomiaru i transmisji na GPZ Pekin , budowa linii kablowej 20 kV z GPZ Pekin – 3  x XRUHKXS  1 x 240 mm2 – 3 km.  Budowa stacji transf. 20 kV – 2 szt, bud. linii kabl. 20 k z GPZ Dańdówka 3 x XRHKXS 1 x 240 mm2 -  3 km

13

2002

Sosnowiec ul. Wiśniowa Dmowskiego -

Bud. linii kab. 3 x XRUHKXS 1 x 120 mm2 dł. 730 m, przyłącze stacji transf. słupowej  wraz z rozdz.nn, oświetlenia, linia kab. YAKY 4 x 120 mm2 dl. 120 m , NLK 1000m , wraz z przyłączem ASXS 4 x 70   - 1000m

14

2002

Przebudowa oświetlenia wokół budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – I etap

–  budowa kanalizacji kablowej  500m . montaż 7 studni kablowych, 40 szt słupów metalowych z oprawami OCP –75W , budowa podświetlenia budynku Urzędu lampami Siemens i Bega

15

2002

Budowa oświetlenia drogi serwisowej  do Centrum Handlowego Auchan w Bielsko-Biała

– Oprawy ośw SGS 203/150W-  63szt. , słupy – OŻ 11 - 63 szt, Kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 2980m.

16

2003

Przebudowa zasilania na osiedlu

Sosnowiec Metz

Modernizacja sieci napowietrznej nn i oświetlenia ulicznego z budową stacji transformatorowej:

zakres robót;

- budowa linii NLK NN ASXS 4x70+35, 4x50, 4x25, 2x25mm2- dł 1134m

- budowa linii kablowych YAKY 4x120mm2, 4x35mm2, dł. 581m

- montaż słupów wirowanych typu E 10.5/5.3, /10, /12 -65szt

- montaż stacji kontenerowej MRwb 20/630-3  szt. 1

- remont budowlany i montaż nowego wyposażenia w urządzenia 

  rozdzielcze ŚN i NN stacji transf. Murowanej; układu szyn, komory

  trafo,rozdz.nn,rozdz.SN

- montaż szaf oświetlenia   szt.2

- montaż opraw oświetleniowych SGS 150W szt. 5

 

17

2003

Roboty elektryczne na obiekcie ; Modernizacja budynków garażowych nr 13 i 14 w kompleksie wojskowym nr 5478 dla JW. nr 1966 w Toszku.

- inst gniazd wtyczkowych i oświetlenia na halach oraz kanałów

  garażowych

- przebudowa zasilania , montaż złączy kablowych z pomiarem energii elektrycznej szt.2

- montaż rozdzielnic elektrycznych głównych i pomiarowych szt.4

oświetlenie zewnętrzne budynku przed garażami

 

18

2004

Roboty elektryczne na obiekcie : Budowa budynku magazynowo-biurowego w Katowicach przy ul. Gospodarczej

- zasilanie elektryczne budynku dł. 130m

- montaż rozdzielnic elektrycznych wnętrzowych z pomiarem

   półpośrednim

- inst  elektr. wnętrz. gniazd wtykowych ,oświetlenia i obwodów

   komputerowych

- instalacja odgromowa budynku

19

2002

Awaryjna wymiana kabli ŚN na terenie TZDEE Zawiercie relacji:

1.Stacja S420 Różana - stacja S 522 Młyńska kabel 20kV HRUHAKXS 3x1x240mm2 o dł. 910m

2.Stacja S420 Różana - Stacja S 167 Wesoły Świat kabel 20kV XRUHAKXS 3x1x240mm2 o dł 1216 m w Zawierciu Borowym Polu

20

2003

Wykonanie prac związanych z oświetleniem ulicy Bankowej w Katowicach

 zakres robót:

-budowa linii kablowej YKY 5x35mm2 w Kanalizacji rurowej Arot fi 110mm o dł. 240m

-budowa linii kablowej sterowniczej YAKY 4x16mm2 w kanalizacji rurowej Arot fi 110mm o dł. 200m

-montaż słupów ośw. ul. ,,Mieszko"  szt. 4

-montaż słupów ośw. ul. ,,RUDA'' szt. 3

-montaż słupów ośw. ul. ,,South" szt. 2

-montaż lamp ośw. SGS 203 szt. 11

-montaż lamp ośw. MPP 090 szt.4

21

2003

Zasilanie w energię elektryczną zespołu mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu.

zakres robót:

-budowa linii kablowej nn YAKY 4x240mm2 - 672m

-budowa złączy kablowych wolnostojących  szt. 14

22

2004

Modernizacja sieci napow. nn na ulicach Bielskiej, Zubera, Mastalerza i Fojkisa  w Katowicach Murckach  - ASXSn 4x120 mm2- etap I i II dł.491m, ASXSn 4x70   mm2 dł. 472m  , ASXSn 4x25 mm2 736m ,  E i ŻN  szt. 40, YAKY 4x120mm2 o dł 553m wymiana rozdzielni nn,oszynowania w stacji   tr. Herbapol, Budowa ośw.ul. ul. Bielska, Szebesty, Zubera ASXSn 2x25 mm2 ł. 954m , demontaż i montaż  opraw ośw. 21 szt

 

23

2004

Modernizacja sieci nn przy ul. Kamiennej w Sosnowcu.

 -budowa linii kablowej nn  YAKY 4x240mm2 o łącznej dł. 235m, słupa RNKB 2xE 12/15   szt. 1, dwóch   przyłączy ASXS 4x25 o łącznej dł. 39m,  złącza kablowego ZK4a ,,Promes”   1 szt., modernizacja linii napowietrznej  Al. 50mm2 o łącznej długości 609m

 

24

2004

Budowa słupowej st. trafo 15/0.4 kV przy ul. Strugi w Myszkowie. typu STSu – 20/250/II prod.  ZPUE

 budowa dwóch odc.linii napow. ŚN 15 kV przewodami AFL 3x35mm2 o dł. 687m,budowa linii ŚN 12/20 12/20kVYHAKXS 3x1x120mm20kV odł.280m,YAKY 4x120  dł. 130m,przebudowa istn. linii napowietrznej 15 kV  Mijaczów-Mrzygłód, montaż opraw ośw. SGS 150W  3 szt,kabel YAKY 4x35 mm2130m i    montaż szafki oświetlenia ulicznego .

 

25

 2005

Budowa stacji transformatorowej słupowej wraz z powiązaniem po  stronie SN i nN przy ul . Gromieckiej w Libiążu.       Zakres robót:

- budowa linii kablowej SN 20 kV XRUHAKXs 

  3x1x120mm2 o dł. 650m.

- budowa słupowej stacji transformatorowej STSp 20/250

 ,słupa odłącznikowego i linii  napowietrznej SN - budowa

  linii kablowych nn – sieć oświetleniowa kabel  YAKY

  4x35 mm2 dł. 598m,

- budowa linii kablowych nn – sieć rozdzielcza  kabel

  YAKY 4x240 mm2   dł. 600m

- budowa linii napowietrznej nN sieć rozdzielcza : montaż 7

  słupów na żerdziach wirowanych typu E 10,5 , montaż

  linii izolowanych ASXSn 4x95+35 mm2 dł. 410m wraz z

  osprzętem , montaż przyłączy , demontaż słupów i

  przewodów.

- budowa linii napowietrznej NLK sieć oświetleniowa: 

  wymiana 5 opraw oświetleniowych na słupach wraz z

  osprzętem

- przebudowa st. tr. Kamieniołom Lipie:  montaż

   odłączników 3-biegunowych z  napędem ręcznym do 30

  kV-rozłącznik liniowy OR-24-PU2, montaż 3 kpl

ograniczników przepięć w polach liniowych

 

26

2005

Remont stacji transformatorowych słupowych – zadanie1 Gmina Chrzanów „Płaza 9 – Działki”

Gmina Chrzanów „Płaza 2 Pawilon”

Gmina Trzebinia „Góry Luszowskie”

Zakres robót:

- montaż 3 szt. stacji słupowych STSP 20/400 , E 12 z

   transformatorem i rozdz. NN przełożenie linii SN ze

   zdemontowanych stacji na nowo montowane.

- montaż 4 szt słupów wirowanych typ E 12/12 , montaż

  linii napow. izol. ASXSn 4x95+2x35 mm2 dł. 132m,

 ASXSn 4x95+35 mm2 dł. 255m,AsXSn 4x25mm2 dł.90m, - demontaż istniejących 3 szt st. słupowych, żerdzi ŻN, 

   przewodów nieizolowanych.

 

27

2006

Modernizacja napięcia gwarantowanego w budynku serwerowni Wydziału Informatyki ENION S.A. Oddział  Będzin ul. Małobądzka 141. Zakres robót:

- modernizacja układu zasilania systemu UPS 2x100 kVA

  wymiana rozłączników listwowych , wymiana kabli

  zasilających

 - modernizacja 3 istniejących rozdzielnic NN

 - montaż 2 nowych rozdzielnic NN: w pomieszczeniu

   siłowni i serwerowni

- modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu

  serwerowni: montaż 23 gniazd napięcia gwarantowanego

 

28

2006

- Zadanie ESN1 Przebudowa linii 6(20) kV relacji GPZ Będzin -

   GPZ Jadwiga kabel 20 kV 3x XRUHAKXS 1x240 mm2

   dł. 1800m

- Zadanie ESN3 Budowa stacji transformatorowej kontenerowej

  MRwB 20/630  oraz  linii kablowych SN do zasilania  

 nowoprojektowanych obiektów Auchan  kabel 20 kV 3x XRUHAKXS 1x120 mm2 dł.1750m

- Zadanie ESN4 Przebudowa odcinków kablowych SN 20 kV

   relacji  stacja Auchan-stacja Merlin   kabel 20 kV

   3x XRUHAKXS 1x240 mm2 dł. 2x220m

- Zadanie ESN2 Przebudowa linii 20 kV relacji GPZ 110/20/6 kV

    Środula 

-GPZ 20/0,4 Mydlice 25, stacja 20/0,4 kV - GPZ 20/0,4 kV

   Mydlice 11 kabel 20 kV 3x XRUHAKXS 1x240 mm2 dł.

   2x800m

 

29

2006

Roboty elektroenergetyczne na obiekcie IKEA II  w Katowicach

Al. Rożdzieńskiego  :

Budowa linii kablowej NN IKEA-Nova, wraz z podłączeniem i pomiarami, Wykonanie połączeń wyrównawczych kotłowni, szybów windowych, itp., Wykonanie przepustu rezerwowego dla kabli NN ze stacji IKEA, Wykonanie oświetlenia ulicznego 4 kpl. słupów wraz z oprawami , Wyposażenie stacji ŚN w sprzęt BHP 2 kpl.

Linia kablowa ŚN  3x XRUHAKXS 1x240 mm2 dł  dla zasilania stacji IKEA 2 wraz z przewiertami,

Montaż kompletnego wyposaż. stacji ŚN IKEA 2

Kabel 2x4xYKY 240mm2 pomiędzy stacjami IKEA 1 a IKEA 2

Linie kablowe 20 kV(GZE) drugostronnego zasilania 3x XRUHAKXS 1x240 mm2 dł 140m

 

30

2006

Wymiana awaryjnego odcinka linii kablowej 3x XRUHAKXS 1x240 mm2 dł 750m   rel. Szpital Dziecięcy Warpie 4B- Al. Kołłątaja w Będzinie

31

2006

Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie – Przebudowa dróg powiatowych S 4804 i S 4805 w Sławkowie.

 

32

2006

Wymiana linii kablowej SN rel. ST K1118 - K1141 w Katowicach Panewnikach ul. Owsiana    3x XRUHAKXS 1x240 mm2 dł

33

2006

Wymiana awaryjnego odcinka linii kablowej 3x XRUHAKXS 1x240 mm2 dł 900m   rel. GPZ Marchlewski - st. Społeczna w Sosnowcu

34

2006

Budowa  linii   kablowego 6 kV od stacji PZO Centrum Logistyczne Prologis w Chorzowie  do GPZ Obroki w Katowicach dla  zasilania  PROLOGIS PARK W CHORZOWIE 

2x 3x XRUHAKXS 1x240 mm2 + 3x XRUHAKXS 1x240 mm2 o dł. ok. 12.000 m.

Wykonanie linii kablowej SN relacji PZO ProLogis - hala DC1/2 na terenie parku logistycznego ProLogis Chorzów - prace ziemne, układanie linii kablowych, rur osłonowych, dostawa i montaż głowic kablowych.

 

35

2006

Oświetlenie ulicy Sokolskiej i przekładki kabli telekomunikacyjnych  : montaż 86 szt opraw SGS 250 W i 150W, budowa linii oświetleniowej w kanalizacji rurowej YAKY 4x35 mm2 dł. 906m

Sieci elektryczne oświetleniowe wewnętrzne  : montaż słupów oświetleniowych   wraz z oprawami SGS 250 W i 150W     - 86 szt,

linie kablowe YAKY 4x35 mm2 dł. 1154m,   YKY 5x16 mm2 dł. 2516m,  ułożenie rur DVK 110 mm dł. 2927m, SRS 110 mm dł. 218m, montaż masztu oświetleniowego wys. 18m.

Wykonanie zasilania przepompowni kablem YAKY 4x35 mm2 dł. 218m wraz z montażem złącza kablowego, montaż oświetlenia

36

2006

Budowa zasilania dla osiedla mieszkaniowego Górki Małobądzkie w Będzinie: budowa linii kablowych YAKY 4x 240 mm2 dł. 868m oraz złączy kablowych wolnostojących ZK2 D2 szt.6

37

2006

Przebudowa napowietrznej linii SN - 6 kV w Jaworznie : montaż 6 szt słupów typu E 15 i E 13,5 oraz linki 3xAFL 240 mm2 

dł. 3500m

38

2006

Awaryjna wymiana linii kablowej 20 kV relacji: st. 20/0,4 Prodryn - st. 20/0,4 WSO sek. II w Sosnowcu.  dł. 410m

 

39

2006

Budowa stacji transformatorowej MRwb 20/630-4 wraz z włączeniem do sieci SN i NN w Trzebini ul. Słoneczna:

Kabel SN  3xXRUHAKXS 1x120 mm2 dł. 910m, YAKY 4x120 mm2 dł. 350m, YAKY 4x35 mm2 260m, montaż 10 szt słupów na żerdziach wirowanych z przewodem ASXSn 4x95 mm2 230m, montaż opraw oświetleniowych

 

40

2006

Budowa  obiektu LIDL w Jaworznie ul. Krakowska :

- demontaż 2 słupów krańcowych z fundamentami betonowymi,

   demontaż  narożnego słupa kratowego, demontaż części

   przewodów AFL 6-120 , demontaż linki odgromowej od słupa nr

   2 do nr 5.

- Montaż 2 słupów K2g –13,5/17,5 w istniejących   fundamentach studniowych, montaż   przewodów  AFL 6-120

Budowa 2 linii kablowych SN  3x XRUHAKXS 1x240 mm2 pomiędzy słupami K2g a kablami ze  zdemontowanych 2       słupów krańcowych

 

41

2006

Wymiana linii kablowej 20 kV relacji : Lipinka - Waryńskiego w Jaworznie .

42

2006

Przekładka kabli elektroenergetycznych SN i NN własności ENION S.A. i Fabryki Przewodów w Będzinie w związku z budową mostu nad rzeką Czarna Przemsza w Będzinie w ciągu ulicy Słowiańskiej

43

2006

Wykonanie zasilania i oświetlenia placu budowy Centrum Dydaktyczno-Naukowego Instytutów Neofilologicznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 5.

 

Demontaż istniejącego złącza kablowego na budynku byłego Szpitalika Dziecięcego oraz montaż nowego złącza kablowego w granicy działki. Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego zgodnie z dokumentacją na obiekcie Centrum Dydaktyczno-Naukowe Instytutów Neofilologicznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 5.

 

Wykonanie przebudowy linii kablowych wł. ENION S.A. - BZE w związku z budową Centrum Dydaktyczno-Naukowe Instytutów Neofilologicznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 5.

Wykonanie zasilania i oświetlenia placu budowy

 

Wykonanie przebudowy istniejącej sieci  kablowej NN w związku z wyburzeniem obiektów kolidujących z realizacją zadania inwestycyjnego. Demontaż istniejącego złącza kablowego na budynku byłego Szpitalika Dziecięcego oraz montaż nowego złącza kablowego w granicy działki. Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego zgodnie z dokumentacją

 

44

2006

Przebudowa   sieci napowietrznej w m. Orzesze :

demontaż istniejącej sieci napowietrznej,

montaż 63 szt słupów linii nn na żerdziach wirowanych i ŻN,

montaż przewodów ASXSn 4x70 mm2 dł. 1404m,   ASXSn 4x50 mm2 dł. 1248m, ASXSN 4x25 mm2 dł. 1800m, montaż przyłączy

do posesji ok. 48 szt, montaż opraw oświetleniowych SGS 100W - 16 szt.

45

.2007

Wykonanie modernizacji stacji dwutransformatorowej w zakresie średniego i niskiego napięcia dla Eurocentrum w Katowicach ul. Ligocka 103.

Zakres robót:

- demontaż istniejących 3 rozłączników SN i układu szyn

  zbiorczych rozdzielni SN i nN

- prace renowacyjne w rozdzielni SN

- montaż nowego rozłącznika OR4 24 P-Y w polu

  pomiarowym

- montaż nowych rozłączników OR5 24 P2-C-Y z

  wyzwalaczem i napędem NRK/10 i NRK/20 szt. 3 w polach

  liniowych

- budowa nowych ceowników pod trafo nr 1 i 2

- dostawa blach ryflowanych na przykrycie kanałów

- wykonanie mostów kablowych nN 4x3xYKY 1x240mm2

  zasilanie transformatora  TR2 i TR1

- wykonanie mostów kablowych SN 3xYHAKXS 1x50mm2

  do TR2 i TR1

- wykonanie podłączenia baterii kondensatorów BK1 i BK2

- wykonanie instalacji uziemiającej z bednarki 30x4mm i

  linki uziemiającej dla całej stacji dwutransformatorowej

- montaż głowic SN Raychem typu POLT-24D – 12szt.

- pomiary izolacji po stronie SN i nN strona TR2 i TR1

46

.2007

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej ciągów nawęglania T-18, T-16, T-14, T-27 w zakresie:

- Wykonanie projektu i modernizacja instalacji oświetlenia

  do poziomu uzyskania 100lx na ciągach komunikacyjnych i

  150lx na stanowiskach sterowania w wykonaniu IP 54

- Wykonanie projektu i modernizacja instalacji gniazd

  remontowych w wykonaniu IP 54 i spełniających normę 

  PN-/E-05009, skrzynki gniazd z zabezpieczeniami 

  miejscowymi.

- Wykonanie projektu i modernizacja instalacji sterowania i

  sygnalizacji w klasie ochronności IP54, z zastosowaniem

  zacisków „wago” 

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji 

  papierowej i elektronicznej wraz z protokołami pomiarów 

 

47

.2007

1. Budowa parkingu dla potrzeb rozbudowy centrum handlowego   

AUCHAN Częstochowa w  Nowej Wsi Gm. Poczesna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  Zakres wykonanych robót obejmował:

 

Zewnętrzne oświetlenie parkingów i dróg dojazdowych:

       montaż słupów oświetleniowych CS60-70/3 z oprawami SL 100/150 18szt.,

 montaż masztów oświetleniowych CPML-160 wysokość 16 m - 7szt. z oprawami  PM 100H1000W 28szt.,

budowa linii kablowej YKYżo 5x25mm2 - 300m, YAKY 4x35 mm2 – 760m , układanie kanalizacji rurowej -   1010m

montaż studzienek typu SKR2 z włazem ciężkim  - 3 szt.,

montaż szafki oświetlenia zewnętrznego z układem pomiaru energii elektrycznej

- sieć  rozdzielcza  15 kV 

     Kabel SN układany w ziemi XRUHAKXS 3x1x240-przekładka kabla SN -125m

     Kable SN 15 kV   YHAKXS 3x1x120 – ZKSN 1 i 2 do ZKSN 3 i  RSN  -1.482 m

     Kabel 15(20) kV   XRUHAKXS 3x1x240- CH Auchan - ZKSN nr 1 i 2 Auchan   o dł. 250 m

     Przy budowie linii kablowych wykonano roboty towarzyszące:   układanie rur  ochronnych  AROT typu SRS 160 i DVK 160 , montaż  głowic kablowych  POLT   24D prostych i z adapterami kątowymi RICS , montaż muf kablowych Raychem POLJ 24D

    - Budowa rozdzielni SN , złączy kablowych SN  i roboty stacyjne :

     Rozdzielnia SN typu SM6 prod. Schneider Electric (pole liniowe IM 375 nr 1,9;

     pole transform. QM375 nr 2, 3, 6, 7, 8; pole sprzęgłowe IMB 375 nr 4;

     pole  pośredniczące GBM 375 nr 5)  w obudowie betonowej kontenerowej wraz   z  montażem  transformatora suchego 100kVA , rozdz. nN 4 x SL2 400A + 2 x  rezerwa miejsca) wykonaniem fundamentu  uziemienia , pomiarami i załączeniem  pod napięcie

   -  roboty w rozdzielni głównej Auchan :

     Układanie kabli SN w rozdzielni SN , montaż układów SEPAM 2000  wraz ze zmian   nastaw , montaż głowic kablowych   POLT   24D prostych  - 2 kpl , przekładników  Ferrantiego- 2 kpl

- zasilanie oczyszczalni ścieków :

  Budowa  kabla  YAKY 4x70 do zasilania oczyszczalni ścieków o dł. 260m, montaż  złącza kablowego z  układem  pomiarowym półpośrednim na zewnątrz  oczyszczalni

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej

 

48

.2007

Nazwa zadania: Wymiana awaryjnego odcinka kabla SN 6(20)kV w relacji: stacja 6/0,4kV „Sikorka 4” – wyjście na linię napowietrzną Wygiełzów – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej.      

    Zakres robót:

- budowa linii SN XRUHAKXS 3x1x120mm2 dł. 215m

- montaż 1 kpl. głowic kablowych

 

49

.2007

Nazwa zadania:  Awaryjna wymiana kabla SN relacji: C20 – C23 w Sosnowcu

    Zakres robót:

- budowa linii kablowej SN XRUHAKXS 3x1x120mm2 dł. 820m

- wykonanie 2 kpl. głowic kablowych,

- wykonanie 1 kpl. muf kablowych przelotowych

50

.2007

Nazwa zadania: Budowa napowietrznej stacji transformatorowej przy ul. Granicznej w Gromcu.

   Zakres robót:

- budowa stacji słupowej STSp 12/12-20/400/II

- budowa sieci napowietrznej SN AFL-6 35mm2 dł. 691m

- budowa linii napowietrznej nN AsXSn 4x95mm2 dł. 91m

- budowa linii napowietrznej oświetleniowej AsXSn 2x35mm2 dł. 91m

- zabudowa złącza ZK-1a

- montaż opraw oświetlenia ulicznego 1szt.

 

51

2008

Nazwa zadania: Budowa sieci rozdzielczej napowietrzno-kablowej 1kV wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych przy ulicy Tuwima i Szybowej w Sosnowcu

   Zakres robót:

- budowa linii napowietrznej nN AsXSn 4x70mm2 dł. 251m

- budowa linii napowietrznej nN AsXSn 4x50mm2 dł. 354m

- budowa linii kablowej nN YAKY 4x240mm2 dł. 70m

- montaż przyłączy przewodem AsXSn 2x25mm2 - 47szt.

 

52

2008

Wymiana rozdzielnic nN i SN wraz z adaptacją pomieszczeń rozdzielni w stacji Sobieskiego 1 w Sosnowcu.

  Zakres robót:

- wymiana rozdzielnicy SN 4-ro polowej

- wymiana rozdzielnicy nN 10-cio polowej

- wykonanie mostu kablowego SN 3x YHAKXS 1x120mm2

- wykonanie mostu kablowego nN 4x YKY 1x240mm2

 

53

2008

Przebudowa sieci SN i NN wraz z budową stacji transformatorowej i rozbiórka istniejących stacji transformatorowych jako likwidacja kolizji z budową pawilonu handlowego Billa w Sosnowcu przy ul. Ptasiej 10.

1. Przebudowa linii kablowych SN typu XRUHAKXS 1x240/50 mm2 o dł. 1890 m,  XRUHAKXS 1x120/50 mm2 o dł. 780 m,  linii kablowych nN typu YAKY 4x240 mm2 o dł.    560 m,  linii kablowych nN typu YAKY 4x120 mm2 o dł     490 m, linii kablowych oświetleniowych typu YAKY 4x35 mm2 o dł 435 m wraz z szafa oświetlenia ulicznego SOU szt.1 i wymianą opraw oświetleniowych        szt. 4

2.Demontaż wyposażenia elektrycznego stacji PSS, Ptasia 1 i Ptasia 2

 Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej nn: montaż słupów typu E 10,5/10- 2 szt, E 10,5/6 – 1 szt, wraz z przełożeniem linii napowietrznych na przebudowywanym odcinku,montaż trójtransformatorowej stacji kontenerowej typu MRwb składającej się z:  część ENION :stacja Ptasia 1 wyposażona w 3 pola liniowe typu GTR SF6 i pole sprzęgłowe, Stacja Ptasia 2 wyposażona w 3 pola liniowe typu GTR SF6  pole sprzęgłowe i pole transformatorowe, rozłącznik główny INP 1250A, rozdzielnicę nN typu RN-W(-1-)  10 polową     Część Billa :Dwie sekcje 20 kV każda  wyposażona w: Pole transformatorowe GTR SF6, pole pomiarowe 20 kV przekładnikami prądowymi i    napięciowymi , pole łącznika,dwie rozdzielnie nn wyposażone : rozłącznik główny INP 1250A, rozdzielnicę nN typu       RN-W(-1-) 4 polowa  montaż 1 szt transformatora 20/0,4 kV 400 kVA w części ENION i dwóch  transformatorów 20/0,4 kV o mocy 630 kVA w części odbiorcy,montaż 2 kpl układów pomiarowych pośrednich na licznikach ZMD z transmisją danych   w części odbiorcy.

3. Wykonano roboty dodatkowe :Wykonanie tymczasowej linii napowietrznej ASXSn 4x70 mm2 o dł.130 m zasilającej obiekty firmy Sokołów w   Sosnowcu,przełożenie istniejącej trafostacji PSS do tymczasowej trafostacji wraz z obwodami      SN i NN,montaż 4 liczników energii elektrycznej po stronie nn  typu ZMD wraz z ich               parametryzacją i przekładnikami ,wykonanie przyłączy energetycznych YKY 4x185 mm2 i YKY 4x120 mm2 od st.    Billa    do pawilonu Billa

3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla całości zadania.

 

54

2008

Modernizacja linii NN wraz z oświetleniem ulicznym w Łaziskach Górnych przy ulicy    Paprotnej umowa nr 5200016213/SD

Zakres robót: modernizacja linii napowietrznej NN typu AsXSn 4x35mm2 dł. 425m, AsXSn 4x50mm2 dł. 426m, AsXSn 4x70mm2 dł. 1130m, wykonanie przyłączy do budynków przewodami AsXSn 4x25mm2 dł. 594m, budowa oświetlenia ulicznego przewodami typu AsXSn 4x25mm2 dł.1501m  montaż słupów oświetleniowych pojedynczych typu ŻN-10 - 6szt.,montaż słupów oświetleniowych bliźniaczych typu ŻN-10 6szt., montaż słupów oświetleniowych z żerdzi wirowych typu E10,5/4,3 - 1szt. E10,5/6 - 6szt., E10,5/10 - 13szt., E10,5/12 - 1szt., E12/12 - 1szt

55

2008

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Grodziec Etap I-budowa zasilania pompowni –kabel YAKY 4x35 mm2 dł. 51 m, Dostawa i montaż złącza pomiarowego typu IP oraz rozdzielnicy nn pompowni  w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym, dostawa i montaż słupa oświetleniowego dł. 6 m koloru czarnego na fundamencie prefabrykowanym F-100, instalacja uziemiająca i odgromowa z bednarki FeZn 30x4 mm, układanie kabli sterowniczych i zasilających do pomp oraz przetwornika pomiarowego.

Demontaż istniejącej sieci napowietrznej kolidującej z budową kanalizacji i budowa nowej sieci napowietrznej na ul. Asnyka:

Montaż 18 szt słupów wirowanych typu E, montaż ASXSn 4x70 – 620 m, ASXSn 2x25 mm2 – 590m, montaż przyłączy napowietrznych do budynków 19 szt. , montaż 12 szt opraw oświetleniowych SGS 102/150W, montaż ograniczników przepięć.

56

2008

Modernizacja sieci NN wraz z oświadczeniem ulicznym w Katowicach przy ulicy Sołtysiej umowa nr 5200018024/SD Zakres : modernizacja linii napowietrznej NN typu AsXSn 4x25mm2 dł. 153m AsXSn 4x50mm2 dł. 192m,  AsXSn 4x70mm2 dł. 1091m, wykonanie przyłączy do budynków przewodami AsXSn 4x25mm2 dł. 815m, budowa oświetlenia ulicznego przewodami typu AsXSn 4x25mm2 dł.1220m  montaż słupów oświetleniowych pojedynczych typu ŻN-10/200 - 9 szt. montaż słupów oświetleniowych bliźniaczych typu ŻN-10/200 - 9szt. montaż słupów oświetleniowych z żerdzi wirowych typu E10,5/4,3 - 3szt., E10,5/6 - 2szt., E10,5/10 - 6szt., E10,5/12 - 3szt., E10,5/15 - 1szt., E10,5/17,5 - 1szt.

 

57

2008

Modernizacja oświetlenia ulicznego Bytom ulica Strzelców Bytomskich (Etap I), umowa nr 5200019052/JB

Zakres robót: budowa oświetlenia ulicznego przewodami typu YAKY dł. 4214m, montaż słupów oświetleniowych ANTARES P60-10  –  100 szt. montaż opraw oświetlenia ulicznego typu SGS104/250W 100 szt, montaż masztów oświetleniowych z wysięgnikiem 6 ramiennym (6 opraw SGS 104/250) – 2 kpl.

 

58

2008

Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu DK 94 z ul. Wrocławską

w Sławkowie - budowa oświetlenia drogowego .Zakres robót:

montaż słupów oświetleniowych ocynkowanych   S -120 C z wysięgnikami – szt. 34

 montaż opraw oświetleniowych   SGS 305 SON-T 150 W   - szt.  7, opraw oświetleniowych   SGS 306 SON-T 250 W - szt.  27,budowa kabla YAKY 4x35mm2 0,6/1kV                                                         - mb  1215, montaż szafy oświetl.4-obw. RSOU4  ze ster. astronom. CPA-3.1  - szt. 1

    montaż złącza kablowego pomiarowego ZK 1a/1P - szt.1,

montaż słupów K 12/12, K12/15, montaż linii kablowych nn YAKY 4x120mm2, 4x35mm2, l=130m, roboty towarzyszące(przewierty 160m  , niwelacje, uziemienia itp.)

 

59

2008

Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem po stronie SN i NN        przy ul. Tworzeń w Dąbrowie Górniczej.

 budowa wnętrzowej stacji transformatorowej z transformatorem 6/0,4 kV 250 kVA  typu  MRw-b 20/630 -4 , budowa linii kablowej SN kablem typu XRUHAKXS 1x120/50mm2 o długości 624 m, budowa linii kablowej NN kablem typu YAKY 4x240mm2 długości 110 m - wymiana istniejących słupów ŻN-10 na słupy krańcowe wirowane typu K10,5/10 4 stan.                    

 

60

2009

Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego w Katowicach.

Zakres robót: montaż słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych SM-2W – 7szt, montaż słupa oświetleniowego okrągłego ocynkowanego h=11m – 1szt, montaż opraw EP 145 100W – 14szt, montaż opraw SGS 104/250W – 3szt, montaż szafy kablowej SK-1/F – 1kpl, budowa linii kablowej oświetleniowej YAKY 4x35mm2 w kanalizacji rurowej Fi=75 – 274m, wykonanie przewiertów sterowanych fi=110 – 42m.

61

2009

Modernizacja oświetlenia ulicznego Tychy ul. Cicha.

Zakres robót: budowa linii kablowej YAKY 4x35mm2 w kanalizacji rurowej fi-75 – 540m, montaż słupów oświetleniowych Piast-7 – 14szt, montaż opraw SGS 104/100W – 14szt, montaż złącza kablowego ZK-4 – 1kpl.

62

2009

Wykonanie modernizacji oświetlenia Chorzów Maronia.

Zakres robót: budowa linii kablowej YAKY 4x35mm2 w kanalizacji rurowej fi=75 – 220m, montaż słupów oświetleniowych Antares P60 10 – 3szt, montaż słupa typu E-10,5/4,3, montaż opraw SGS 104/150W – 6szt

63

2009

Przebudowa sieci nN – Bojszowy ul. Żytnia ul. Żytnia, Jedlińska.

Zakres robót: montaż słupów wirowanych typu E-10,5/10 – 25szt, E-10,5/4,3 – 36szt, montaż przewodów linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70mm2 – 28540m, montaż przewodów linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x25mm2 – 1632m, montaż przewodów linii oświetleniowej napowietrznej nN typu AsXSn 2x25mm2 – 2864m, montaż opraw oświetlenia ulicznego z demontażu – 51szt.

64

2009

Modernizacja wraz z przebudową linii napowietrznej nN przy ul. Lipowej i Chodkiewicza w Gliwicach.

Zakres robót: montaż słupów wirowanych typu E-10,5/6 – 2szt, montaż przewodów linii napowietrznej nN mocowanych uchwytami do budynków typu AsXSn 4x70mm2 – 526m, AsXSn 4x25mm2 – 96m, montaż uchwytów do budynków

65

2009

Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Dąbrowskiego w Chorzowie.

Zakres robót: budowa linii kablowej YAKY 4x35mm2 w kanalizacji rurowej wraz z uziemieniem – 770m, montaż słupów oświetleniowych Antares P 60 7 – 54szt, montaż masztu oświetleniowego Antares P60 10 – 1szt, montaż opraw SGS 104/100W – 18, montaż opraw SGS 104/150W – 25szt, montaż opraw SGS 104/250W - 14szt, wykonanie przewiertów sterowanych fi=110 – 72m

66

2008 - 2009

Przebudowa linii kablowej SN relacji M0212 „Kopanina” – M0212 „Elektro” w Łaziskach Górnych.

Zakres robót: budowa linii kablowej SN 3xXUHAKXS 1x240/25mm2 – 1540m, montaż muf kablowych przelotowych 24CSJ-2 – 6szt, montaż głowic kablowych wnętrzowych ITK – 2kpl, wykonanie przewiertów sterowanych fi=160 – 124m

67

2009

Wyposażenie pola nr 8 w rozdzielni 20kV oraz ułożenie kabli 20kV do stanowiska transformatora 110/20/6kV nr 1 na stacji 110/20/6kV ŚRODULA przy ul. Jędryczki w Sosnowcu.

Zakres robót: Demontaż wyposażenia pola nr 8 w rozdzielni 20kV, demontaż mostu napowietrznego 3xAFL-8 525mm2, demontaż konstrukcji wsporczej ograniczników przepięć oraz mostu szynowego do transformatora TR1 110/20/0,4kV, montaż mostu kablowego 3x XRUHAKXS 3x1x240mm2, montaż słupa wsporczego stalowego ocynkowanego dla mostu szynowego do TR1, montaż mostu szynowego 3x AP 80x10 do TR1, montaż konstrukcji pod ograniczniki przepięć i ograniczników POLIM-D 20N, montaż wyłącznika VD-4 24kV 1250A, montaż przekładników prądowych  IMZ 24 1200/5/5A, montaż przekładników napięciowych, montaż mostu szynowego do wyłącznika, montaż obwodów wtórnych do listwy R8 i listwy SK

68

2009

Modernizacja odcinka linii napowietrznej 6kV GPZ Trzebinia – Kopernika – Wypychów – Bereska.

Zakres robót: montaż słupa typu E-10,5/15 – 1szt, montaż rozłączniko-uziemnika RUN III 24/4o, budowa linii kablowej SN 3x XRUHAKXS 1x120mm2 – 590m, montaż złącza kablowego ZK-SN – 1szt, montaż muf kablowych POLJ24/1x120-240 – 6szt, montaż mufy kablowej przejściowej typu TRAJ-24 – 1kpl, montaż głowic kablowych wnętrzowych POLT-24D/1XI oraz adapterów kątowych RICS 5133 – 3kpl, montaż głowicy napowietrznej POLT-24D/1O – 1kpl.

69

2009

Przełączenie 3 stacji transformatorowych na napięcie 15kV w dzielnicy Kościelec i Chechło – Południe w Chrzanowie.

Zakres robót: budowa linii kablowych SN 3x XRUHAKXS 1x120/50mm2 - 657m, wymiana transformatorów 160kVA 15/0,4kV –  1szt, 250kVA 15/0,4 – 1szt, 400kVA 15/0,4kV – 1szt, montaż pola liniowego rozdzielni SN Rotoblok w stacji „Topolowa” wraz z ogranicznikami przepięć POLIM D18, wykonanie przewiertów fi=160 – 65m

70

2009

Budowa linii kablowej 20kV relacji st. tr. „Krasickiego” st. tr. „ST-6 Górki Małobądzkie” – II etap zadania nr X pn. Budowa st. tr. Kontenerowej ST-7 wraz z włączeniem do sieci SN i nN przy ul. Załogi na osiedlu Górki Małobądzkie w Będzinie.

Zakres robót: budowa linii kablowej Sn 3x XRUHAKXS 1x120mm2 – 1813m, wymiana rozdzielnicy SN w stacji „Szkolna – Waryńskiego”  typu Mm-20 4 polowa – 1kpl, montaż transformatora TNOSCT-400/200 – 1szt, montaż głowic wnętrzowych POLT-24D/1XI – 4kpl, montaż muf przelotowych POLJ 24/70-150 – 12szt, montaż mufy przelotowej GUSJ 12/120-240 – 1kpl, wykonanie przewiertów sterowanych fi=160 – 268m.

71

2009

Budowa sieci nN dla zasilania osiedla 6-ciu budynków mieszkalnych przy ul. Andersa w Sosnowcu.

Zakres robót: montaż słupów linii napowietrznej typu E-10,5/2,5 – 3szt, E-10,5/10 – 3szt, montaż przewodów linii napowietrznej AsXSn 4x70mm2 – 213m, AsXSn 4x25mm2 – 213m, montaż rozdzielnicy RN-W – 1szt, montaż mostu kablowego 4x YKY 1x240mm2 – 14m, budowa linii kablowej YAKY 4x120mm2 – 573m, budowa linii kablowej YAKY 4x35mm2 – 33m, montaż złącz kablowych ZK-SL – 3szt.

72

2009

Wymiana linii kablowej 20kV relacji GPZ Brzezinka – st. Oświęcimska T-1.

Zakres robót: budowa linii kablowej SN 3x XRUHAKXS 1x120mm2 – 210m, montaż głowic POLT 24E -1kpl, montaż muf POLJ-24/1x120-240 – 3szt.

73

2008-2009

Wykonanie zasilania dla budynku mieszkalnego przy ul. Klimontowskiej działki nr 20/22, 20/23 w Sosnowcu wraz z opracowaniem projektu.

Zakres robót: wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz kosztorysowo-prawnej, budowa linii kablowej nN YAKY 4x240mm2 – 540m, montaż złącza kablowego ZK-4 – 1szt

74

2009

Przebudowa drogi krajowej nr 46 odcinek w miejscowości Szczekociny od km 243+369 do km 244+229.

Zakres robót: budowa odcinka linii kablowej SN HAKnFta 3x120mm2 – 62m, montaż muf przelotowych GUSJ 24 – 4kpl, budowa odcinka linii kablowej nN YAKXS 4x120mm2 – 50m, YAKXS 4x35mm2 – 50m, wykonanie przewiertów pod drogą rura 2x SRS-G 160 – 42m, zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej rura A 160PS – 66m, A 110PS – 31m,

75

2009

Przebudowa płyty rynku w Mstowie z przebudową oświetlenia.

Zakres robót: budowa linii kablowej nN YAKXS 4x120mm2 – 977m, YAKXS 4x240mm2 – 171m, YAKXS 4x35mm2 – 471m, montaż żerdzi wirowanych typu E-12/10 – 3szt, montaż przewodów linii napowietrznej nN AsXSn 2x16mm2 – 30m, AsXSn 4x16mm2 – 60m, AsXSn 4x25mm2 – 30m, AsXSn 4x35mm2 – 26m, AsXSn 4x95mm2 – 83m, montaż złączy kablowo-pomiarowych ZK+SP – 17szt, montaż złącz kablowych ZK – 2szt, montaż złącz selekcjonująco rozdzielczych ZS-R – 3szt, budowa linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x35mm2 – 535m, montaż słupów oświetlenia ulicznego typu D6A z dwoma oprawami S-100W VERA – 18kpl, budowa linii kablowej YKXS 4x10mm2 – 212m, montaż opraw Miniflor – 20szt, montaż opraw typu A – 3szt, montaż halogenów w posadzce – 1kpl, montaż reduktora mocy – 1kpl.

76

2009

Remont drogi krajowej nr 78 Wodzisław Rybnik od km 16+740 do km 19+335.

Zakres robót: budowa linii kablowej oświetleniowej YAKY 4x35mm2 – 1400m, montaż słupów oświetleniowych S-120 – 10szt, montaż opraw SGS 306 250W – 10szt, montaż słupów ON-12/6 – 3kpl, montaż słupa RNKb-12/15/26 – 2kpl, montaż słupa O-12/6 – 1kpl, montaż słupa RNK-12/12 – 1kpl, montaż przewodów linii napowietrznej nN 4x AL 50 – 105m, 2x AL 35 – 70m, AsXSn 4x70mm2 – 118m, AsXSn 4x70+2x35mm2 – 152m, AsXSn 4x50mm2 – 90m, AsXSn 4x25mm2 – 125m, montaż opraw oświetlenia ulicznego SGS 305 150W – 1szt, SGS 306 250W – 3szt, montaż linii kablowej nN YAKY 4x35mm2 – 25m, YAKY 4x70mm2 – 25m, YAKY 4x120mm2 – 105m, budowa odcinków linii kablowych SN 3x XRUHAKXS 1x120mm2 – 313m.

 

 

 

 

 

O firmieOfertaGaleriaKontakt