P.U.H. "MARAD" sp.j.  

                                                                   od projektowania

                                                         do realizacji

         

 

 

 

 
   

O firmieReferencjeGaleriaKontakt

Oferta

Przedstawiamy Państwu  ofertę naszej firmy w zakresie wykonawstwa robót elektroenergetycznych i elektrycznych . Działalność w zakresie wykonawstwa robót elektrycznych  prowadzimy od 1989r .

           

 Wykonujemy prace budowlane  w zakresie :

 

- stacje transformatorowe i rozdzielnie SN i NN

- sieci kablowe średnich i niskich napięć

- sieci napowietrzne SN i NN  izolowane i nie izolowane

- kanalizacje kablowe i przepusty pod drogami

- instalacje oświetlenia drogowego i parkowego

- instalacje elektryczne na obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej

- instalacje elektryczne na obiektach mieszkaniowych

- okablowanie strukturalne

- projekty wykonawcze i budowlane z uzyskaniem pozwolenia na budowę

- koncepcje wykonawcze i wyceny instalacji

- ekspertyzy stanu technicznego instalacji

- analizy ekonomiczne taryf energii elektrycznej dla dużych odbiorców.

- prace pomiarowo-kontrolne

- eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie średnich i niskich napięć na obiektach przemysłowych ,mieszkaniowych i użyteczności publicznej

- rozruch instalacji

- remonty instalacji

   
   

O firmieReferencjeGaleriaKontakt